Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi


Madde 1. Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.ogliv.com uzantılı web sitesinin ve buna bağlı tüm uygulamaların ,yapılacak uygulamaların (aplikasyon vb) (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Nispetiye Cad. Akmerkez Recid 1C Kapı Nolu Apart Otel Etiler Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan EtikMarka İnovasyon ve Ticaret A.Ş (kısaca “EtikMarka”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site'ye üye olarak, işbu ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu ETİKMARKA’nın sahibi olduğu dijital platform üzerinden şirketleri ve kişileri diğer şirketler, devletler ve topluluklarla bir araya getirip yetenek ve bilgilerin paylaşıldığı, Üye’lerin iletişim kurabileceği, bölgesel kalkınma projelerinin paylaşılabileceği ve aynı zamanda ilgili çalışmaların incelenebileceği www.ogliv.com uzantılı web sitesinin kullanım koşullarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. ETİKMARKA’nın Hakları

3.1. ETİKMARKA güvenlik nedeniyle Üye'nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2. ETİKMARKA, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3. ETİKMARKA, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4. ETİKMARKA sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5. ETİKMARKA’nın üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6.  ETİKMARKA üye profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca ETİKMARKA bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya üyelerin hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.7. ETİKMARKA, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda üyenin Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.8. ETİKMARKA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelerin aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Madde 4. Üye’nin Yükümlülükleri

4.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ETİKMARKA tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, işbu Sözleşme ve site kullanım koşulları çerçevesinde siteye üye olmak için 9 TL tutarındaki üyelik ücretini ETİKMARKA’ya internet üzerinden kredi kartıyla yoluyla ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.3. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak ETİKMARKA’ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. ETİKMARKA’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.4. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, üye adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde ETİKMARKA’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.5. Üye, Sitede yer alan forumun kullanımı esnasında; Anayasa kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, yönerge, tebliğ, genelge ve talimatlara  ve gerçek ve/veya tüzel kişilerim maddi ve manevi varlıklarına aykırı davranışlarda bulunmayacağını, işbu davranıştan ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu, söz konusu yükümlülüğe uymaması halinde ETİKMARKA’nın üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcut olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.  Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun ETİKMARKA tarafından tespit edilmesi halinde, üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Bu şekilde bir devrin yapılması halinde, ETİKMARKA’nın üyeliği iptal etme hakkı saklıdır.

4.9. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.10. Üye, internet sitesinin içeriğinin önemli bir kısmını veya ayrı kısımlarını veya tasarım veya düzenini herhangi bir ortamda saklanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, aktarılamaz, üzerinde ters mühendislik uygulanamaz veya dağıtılamaz. Bu internet sitesinden sistematik şekilde veri elde edilmesi de yasaktır.

4.11. Üyelerin diğer üyelere izinsiz veya istenmeden yapılan mesaj gönderimi, reklam, promosyonel iletişim veya diğer taleplerin gönderilmesi, spam e-posta veya mesaj iletilmesi ve bunun gibi benzer her türlü can sıkıcı ve rahatsız edici faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

4.12. Üye, OGLİV’in önceden yazılı izni alınmadan İnternet sitesindeki herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer gereçlerin çoğaltamaz, aktaramaz veya dağıtamaz.

4.13. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan ETİKMARKA sorumlu değildir.

4.14. Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet üyelerinin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.15. Üyeler, paylaştıkları içerik veya mesajlardan tamamıyla ve doğrudan kendileri sorumludurlar.

4.16. Üye, üyelik işlemleri sırasında verilen bilgilerin doğru olduğunu, ETİKMARKA tarafından Üye bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla belge sunulmasını isteyebileceğini, sunulmadığı zaman üyeliğin ETİKMARKA tarafından dondurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

5.1. ETİKMARKA, Üye’lerin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemi yapmaya yetkilidir.

5.2. ETİKMARKA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda uygulanmayacaktır.

5.3.  ETİKMARKA’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ETİKMARKA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5.4.  ETİKMARKA sunucularında toplanan bu bilgiler, işbu Sözleşme konusu kapsamında ETİKMARKA bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler ETİKMARKA bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

5.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler ETİKMARKA çalışanları, üye işyerleri gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

5.6. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5.7. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

5.8. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, ETİKMARKA’nın “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler ETİKMARKA veya sözleşme yoluyla ETİKMARKA’ya lisans verenlere aittir. Üye, ETİKMARKA’nınyazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, ETİKMARKA’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ETİKMARKA'den talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, ETİKMARKA’ya derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2. ETİKMARKA’nın, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

Madde 7. Sorumluluk

7.1. Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ETİKMARKA gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle ETİKMARKA’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

7.2. ETİKMARKA hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

Madde 8. Üyelik İptali ve Sözleşmenin Feshi

8.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda ETİKMARKA, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye ETİKMARKA’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. ETİKMARKA doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

8.2. ETİKMARKA işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek ETİKMARKA’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

Madde 9. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ETİKMARKA’nın veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 10. Cezai Şart

-

Madde 11. Muhtelif Hükümler

11.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin ETİKMARKA tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından ETİKMARKA sorumlu değildir.

11.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.3. ETİKMARKA’nın sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

11.4. İşbu Sözleşme’ye ilişkin tüm tebligat ve yazışmalar, Taraflar’ın yukarıda mezkur adreslerine yapılacak olup, Taraflar, belirttikleri adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.

11.5. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

11.6. Üye sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.