Gizlilik Sözleşmesi


Bir EtikMarka İnovasyon ve Ticaret A.Ş ( “Şirket”) markası olan OGLİV, nitelikli insanlarla iş birlikleri geliştirmenize, ihtiyacınız olan bilgiye en kolay şekilde ulaşmanıza ve üretiminiz için işbirlikleri kurmanıza ve uygun kaynakları bulmanıza olanak sağlamakla birlikte herhangi bir ticari taahhütte bulunmaz ve üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, adres, cep telefonu vb.) sizlerden talep etmektedir. OGLİV web sitesini veya mobil uygulamasını kullanarak, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz.  Ayrıca, bu Gizlilik Politikası, Üyelerle imzalanan Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve devamı olarak, Sözleşme ve diğer ekler ile birlikte işler ve onlardan ayrı olarak düşünülemez. OGLİV sunucularında toplanan kişisel veriler, elektronik posta ile basın bültenleri gönderilmesi, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. OGLİV ayrıca Internet Sitesi’ni ziyaret ederken kullanılan internet gezgini, işletim sistemi, internet hizmeti sağlayıcısının adı, Internet Sitesi’ne yapılan ziyaret sayısıyla ilgili veri ve/veya ziyaret edilen sayfalar gibi kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri de toplayabilir, saklayabilir, istatistik oluşturabilir ve yayınlayabilir. Bu tür verilere “Küme Veri” denir. Internet Sitesi’nin tasarım ve içeriğini geliştirmek ve OGLİV’in internet deneyiminin kişiselleştirmesini sağlamak için tüm bu “Küme Veri”leri kullanılır. OGLİV toplanan “Küme Veri”leri Internet Sitesi’nin kullanımını analiz etmek ve ihtiyaçlara uygun hizmetler ve/veya ürünler oluşturmak için kullanabilir. Ayrıca OGLİV, bu toplanan “Küme Veri’leri OGLİV’in ilgili kuruluşları, reklamcılar, ortaklarıyla ve/veya diğer üçüncü taraf satıcılarla paylaşır. OGLİV, bu tür toplanan “Küme Veri”lerin sahibi olur ve bu verilerin kopyalarını kayıtlarının bir parçası olarak saklar. OGLİV, “Küme Veri”lerin toplanması amacıyla teknik bir iletişim dosyası kullanabilir.  Kişisel verileriniz OGLİV bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. OGLİV, Üyelik Sözleşmesi ile topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, çalışanlar ve şirketin kendisi ile bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri, OGLİV’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. OGLİV kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler, OGLİV Üyelerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla ifa yardımcıları, bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri, OGLİV’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, OGLİV gerekli gördüğü zamanlarda önceden bildirimde bulunmaksızın Internet Sitesi’nde ilan edilmek kaydıyla Gizlilik Politikası’nda değişiklikler, güncellemeler veya ilaveler yapabilir. Bu değişiklikler, ilan edildiği tarih itibariyle geçerli olur ve tüm Üyeler için geçerli hale gelir. OGLİV”in yayınladığı, güncellediği veya değiştirdiği  “Gizlilik Politikasının” “Üye” tarafından kabul edilmemesi halinde OGLİV, Üye’nin üyeliğini durdurma veya sona erdirme hakkına sahiptir.

OGLİV veritabanında kayıtlı bilgileriniz hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerinizi düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterseniz bu talep şu kanallar vasıtasıyla yapabilir: [email protected] , [email protected] , [email protected] ve +90 0212 2821262 numaralı telefon.

Üye, Şirket’e ait Ogliv markasını, marka altında geliştirilmiş olan metodu, proje ve bilgileri direkt veya başka ad veya sıfat altında Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye, izinsiz kullanım halinde Şirket’in söz konusu ihlalden dolayı her türlü yasal hakkı saklı tuttuğunu kabul eder.

Üyelerin kişisel bilgileri ancak kendileri tarafından görüntülenebilir, değiştirilebilir veya güncellenebilir. Buna göre Üyelerden herhangi biri, bir başkasının kişisel bilgilerini inceleyemez, görüntüleyemez.

Üye OGLİV web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Üye, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, OGLİV’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle OGLİV'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, OGLİV gerektiğinde Üyelerin IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, OGLİV tarafından Üyelerin genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Siz değerli Üyemiz aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
  • İşleme amacını,
  • Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
  • Verilerin düzeltilmesini,
  • Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,
  • Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda) belirtilen iletişim kanallarından tarafımıza ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında tarafımıza her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

OGLİV’in, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen üyenin tanımlanamayacağı bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, Site’nin kullanıldığı lokasyon, incelenen sayfalar vb. bilgilerdir. OGLİV bu bilgileri her türlü amaçla kullanma hakkına sahip olduğu gibi, üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın toplayabilir, paylaşabilir, aktarabilir ve açıklayabilir.

 

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, web sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınıza tercihlerinizi kaydeden küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitesine veya mobil uygulamaya tekrar giriş yaptığınızda sitenin sizi tanıması, ilginizi çekebilecek ilan ve reklamların en çok giriş yaptığınız sayfalarda yayınlanması gibi işlemlerde size en kaliteli hizmeti sağlamak için kullanılmaktadır. Çerezler bir sitenin işlevselliğini arttırır ve size sitenin kullanımını daha doğru incelememizde yardımcı olur. Herhangi bir kişisel ya da özel bilgi içermezler. Bilgisayarınıza zarar vermezler. Ayrıca çerezler dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirler. OGLİV www.ogliv.com web sitesinde kimliğinizi tanımlamak ve siteye giriş yaptıktan sonra ilgili ayarları muhafaza etmek için çerezler kullanabilir. Bu türden bir dosyanın gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. OGLİV, uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Bu itibarla OGLİV, diğer sitelerin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden sorumlu değildir ve OGLİV bu sitelerin gizlilik uygulamalarını veya içeriklerini garanti altına almaz.

 

Ödeme Güvenliği

Toplanan mali bilgiler web-sitesine üyelik aidatınızı size fatura etmek için kullanılmaktadır. Web sitesinde veya mobil uygulamada üyelik aidatı ile ilgili bir ödeme yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVC2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu üyeye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve OGLİV tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir. 

 

Her türlü sorunuz için: 

Unvan

:

 ETİKMARKA İNOVASYON VE TİCARET AŞ.

Adres

:

Kültür mah. Adnan Saygun cad. Akmerkez Residence 1C. Beşiktaş / İstanbul

Telefon

:

0212 282 1262

E-Posta

:

[email protected], [email protected], [email protected]