“Matematik Çok Uzak Değil” Projesi

Bilecik Pazaryeri İlçesi

Go to the profile of Ogliv Team
Ogliv TeamBlockedUnblockFollowFollowing
Jul 19, 2018

Varlık Temelli Yerel Sürdürülebilir Kalkınmaya ve Değer Üretimine odaklanan Ogliv, Bilecik Pazaryeri ilçesini, okullarda hayata geçireceği “Matematik Çok Uzak Değil” projesiyle kalkındırmayı hedefliyor. Proje, Pazaryeri ilçesindeki öğrencilerin matematik başarılarını arttırmayı ve öğrencileri, bilgiyi ezberleyen değil keşfeden bireyler haline getirmeyi amaçlıyor. Böylece Pazaryeri ilçesinin sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda sosyal açıdan da sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olması bekleniyor. Gelin, Matematik Çok Uzak Değil projesinin iş planına yakından bakalım.

1.1 Problem

Matematik, iyi bir kariyerin anahtarı olmanın yanı sıra dünyanın anlaşılması ve bu konuda yeni fikirler üretilmesi için yardımcı bir elemandır. Bu nedenle, günümüzde eğitim alanında yapılan reform çalışmalarının en önemli amacı, öğrencilerin matematiği ezberlemesi yerine anlayarak öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir sistem oluşturmaktır. Ancak matematik, bu kadar önemli bir işleve sahip olmasına rağmen öğrencilerin çoğu tarafından sevilmemekte, sıkıcı ve soyut bir ders olarak görülmektedir.

1.2 Çözüm

Pazaryeri ilçesinde hayata geçirilecek “Matematik Çok Uzak Değil” projesi, matematiği öğrenim süresince sıkıcı ve soyut olmaktan çıkararak daha eğlenceli, anlaşılır ve daha somut hale getirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında incelenen dünyadaki başarılı örnekler, Pazaryeri ilçesinde de uygulanacaktır.

Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu’nun 4 yılda bir 4. ve 8. sınıflar arasında yaptığı TIMSS isimli uluslararası matematik ve fen eğitimleri araştırması bizlere, Singapur Matematiğini uygulayan ülkelerin, hemen hemen her yıl ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir.

Üstelik sonuçlar, Singapur Matematiği kullanan ülkelerdeki başarının yalnızca matematikle sınırlı olmadığını, bu tekniğin aynı zamanda öğrencilere problem çözme ve problem çözme becerisinin hayata uygulamasında da büyük kazanç sağladığını gösteriyor.

“Matematik Çok Uzak Değil” projesi, başarısı dünya çapında kabul görmüş olan Singapur Matematik Tekniği’ni kullanarak ülkemiz genelinde önyargı ile yaklaşılan matematik alanında daha somut ve eğlenceli bir öğretim süreci hazırlayacaktır. Proje, öğrencilere matematiği sevdirecek olan bu teknik için eğitim ortamları hazırlamayı ve öğretmenlerin eğitimini kapsamaktadır. Böylece matematik alanı ile ilgili öğrenme etkinliklerini sınırlayan faktörler de ortadan kaldırılacaktır.

1.3 Singapur Matematik Tekniği’ne Detaylı Bakış

Singapur Matematik Tekniği, öğrencilerin kendi bilgilerindeki eksikliğin farkına varmalarını sağlar ve öğrencilerin konuya olan isteklerini artırmayı amaçlar. Bu yöntem, matematik dersini öğrenmede puzzle, çeşitli paradokslar ve birtakım olanakları içermektedir. Bu tekniğin etkili bir şekilde uygulanması sayesinde öğrenciler, öğrenmeleri gereken konuları fazla çaba sarf etmeden iyi bir şekilde kavrayacaktır.

Bu teknik sayesinde öğretmenler ise ders kazanımlarını daha kısa sürede ve daha kalıcı bir şekilde öğrencilere sunacaktır. Öğrenciler de derste yaptıkları tekrarlar sayesinde zevkli bir şekilde ve ödev yapmadan matematik öğrenmiş olacaktır.

Proje kapsamında gerçekleşecek olan ayrıntılı öğretmen eğitimi ile çocuklara öğrenme sürecinde doğru rehberlik edilmesi sağlanacaktır. Bol materyal kullanımı ve öğrencinin aktiviteler içinde tutulması ise matematik kavramlarının somutlaştırılarak öğrenilmesine yarayacaktır.

Singapur Matematiği; öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin alan bilgisi içerisinde olan materyal geliştirme konusunda olduğu için oldukça kolay uygulanabilir. Üstelik bu teknik; ders materyallerin müfredat programını destekleyecek şekilde olması nedeniyle de oldukça kullanışlıdır.

1.4 Proje Detayları

Proje kapsamında ülke genelindeki ve ilçedeki öğrencilerin, matematik alanındaki sınav başarı oranları belirlenecektir. Konuyla ilgili yerel yönetimde görevli uzman kişilerle irtibata geçilerek; Öğretmen, Veli ve Öğrencilere Singapur Matematiğiyle ilgili bir ön bilgilendirme çalışması yapılacaktır. Bu çalışmanın ardından öğretmen, öğrenci ve velilere Singapur Matematiği ve zeka oyunlarını ele alan kitaplar temin edilecektir.

Aynı zamanda üniversitelerle iş birliğine gidilerek öğretmenlere konuyla ilgili eğitim verilmesi de sağlanacaktır. Proje kapsamında Pazaryeri ilçesindeki orta okullarda ve fiziki kapasitesi uygun olan okullarda Singapur matematiği materyallerinin bulunduğu matematik atölye sınıfı oluşturulması da hedeflenmektedir.

Bu projeyle birlikte Pazaryeri ilçesindeki öğrencilerin matematik başarıları artacaktır. Öğrencileri bilgiyi ezberleyen değil keşfeden bireyler haline getirmeyi hedefleyen Ogliv, bu sayede bölgenin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasına büyük katkıda bulunacaktır.

1.5 Finansal Durum

  • Öğretmenlerin Eğitimi Toplam (35 Öğretmen): 14.000 TL
  • Okulların Matematik Atölyelerine Singapur Matematik Eğitimi Materyal Alımı: 8.000 TL
  • Singapur Matematiği Öğretim Yöntemi Öğrenci Materyal Seti (Her Okula Bir Sınıflık Set): 15.000 TL
  • Singapur Matematiği Öğretmen Eğitim Kitapları 1–6 (A-B Seviye) , 2 Set (12 Adet): 1.000 TL
  • Okulların fiziki Alt Yapılarının Singapur Matematiğine uygun Olarak Düzenlenmesi: 32.000 TL

Toplam Maliyet: 70.000 TL