4. Murat İlköğretim Okulu Projesi

Go to the profile of Ogliv Team
Ogliv TeamBlockedUnblockFollowFollowing
Nov 15, 2018

Bahçelievler Mahallesi

Varlık Temelli Yerel Sürdürülebilir Kalkınmaya ve Değer Üretimine odaklanan Ogliv, pilot bölge olarak seçilen Bahçelievler Mahallesi’ni 4. Murat İlköğretim Okulu’nda hayata geçireceği yenileme projesiyle kalkındırmayı hedefliyor. Proje, Bahçelievler Mahallesindeki öğrencilerin eğitim alanlarını yenileyerek, onlara daha iyi imkanlar sunmayı amaçlıyor. Böylece Bahçelievler Mahallesinin sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda eğitim alanında da sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olması bekleniyor. Proje sayesinde bölgede yetişecek nesillerin şimdiden iyi şartlara sahip olması sağlanıyor. Gelin, 4. Murat İlköğretim Okulu Yenileme Projesinin iş planına yakından bakalım.

1.1 Problem

Bahçelievler Mahallesinde bulunan 4. Murat İlköğretim Okulu, bölge çocuklarına eğitim ve öğretim veren bir devlet okuludur. Devletin desteğiyle ayakta duran bu okulda, fazla kullanım nedeniyle toplantı salonu, öğretmenler odası ve sınıflardaki öğrenci sıraları yıpranmıştır.

Sınıflardaki zamanla eskimiş sıralarda oturan öğrenciler, sırt ve bel ağrıları çekmektedir.

Toplantı salonu, öğretmenler odası ve kütüphane ise yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle öğrencilerin günümüz şartlarına uyum sağlayabilmesi için eğitim araçları bakımından kütüphanenin yeniden düzenlenmesi ve yeni bir yabancı dil laboratuvarı kurulmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.

1.2 Çözüm

Bölgedeki öğrencilerin daha güncel ve konforlu bir eğitim alanına kavuşması adına Ogliv liderliğinde ilköğretim okulunun yenilenmesi için mimari çalışmalar başlatılmıştır. Ogliv tarafından görevlendirilen mimarlar okulu ziyaret ederek, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin ihtiyaçlarını saptamıştır.

Bu kapsamda 4. Murat İlköğretim Okulu’nda bulunan toplantı salonunun, ses ve kamera sisteminin, öğretmenler odasının, sınıflardaki öğrenci sıralarının, eğitim ve öğretim materyallerinin, sınıf kapılarının, ana sınıfı zeminin ve veli bekleme odasının yenilenmesine karar verilmiştir.

Bu yenilenme çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim bakımından gelecekteki şartlara daha kolay uyum sağlayabilmesi için bir Yabacı Dil Laboratuvarı kurulacak ve Kütüphane modernize edilerek Akıl Zeka Oyunları bulunduran güncel bir bilgi merkezine dönüşecektir.

Kütüphanenin Akıl Zeka oyunlarını içerecek şekilde yenilenmesi 4. Murat İlköğretim Okulu’ndaki öğrenciler için çok önemlidir. Öğrenciler daha önce Üsküdar ilçesinde yapılan Akıl Zeka Oyunları yarışmalarında 1. ve 2.dereceleri kazanırken, yine aynı alanda İstanbul il genelinde yapılan Akıl Zeka Oyunları yarışmalarında ise il 2.si olmuştur.

Tüm bu yenileme çalışmalarının sonucunda bölgedeki öğrenciler, yeni imkanlara kavuşacaktır.

Mevcut sınıfların alt yapılarını geliştirilmesinin yanı sıra yabancı dil laboratuvarında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Böylece bölgedeki öğrenciler, kendini geleceğin istihdam şartlarına hazırlarken, bölgede de sosyokültürel açıdan bir kalkınma yaşanacaktır.

1.3 Finansal Durum

4. Murat İlköğretim Okulu Yenileme Maliyetleri:

Toplam Maliyet: 350.000 TL